Thứ Hai, ngày 19/03/2018 12:54 PM (GMT+7)
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Việt Nam không phải đảo Đầu lâu"

Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Việt Nam không phải đảo Đầu lâu"

Việc ai đó có ý tưởng trưng quảng cáo bộ phim ở không gian văn hóa và tâm linh như Hồ Gươm rõ ràng là không ăn nhập - nhà sử học...