Giám đốc Sở Nội vụ:Tỉnh vẫn trả lương cho cán bộ định biên các hội đặc thù

Giám đốc Sở Nội vụ:Tỉnh vẫn trả lương cho cán bộ định biên các hội đặc thù1

Đó là câu trả lời của ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi xung quanh những thắc mắc, tranh cãi về việc vì sao cán...