KTS Trần Huy Ánh: "Đặt tượng Rùa vàng bên Hồ Gươm là không ổn"

KTS Trần Huy Ánh: "Đặt tượng Rùa vàng bên Hồ Gươm là không ổn"

"Mấy hôm nay chuyện đặt tượng rùa vàng bên Hồ Gươm cũng là sự kiện gây chú ý. Cá nhân tôi thấy chuyện này có hai điều thú vị..." -...