Ảnh: Biển tên đường tự phát Ngô Minh Dương đã bị tháo dỡ sạch

Ảnh: Biển tên đường tự phát Ngô Minh Dương đã bị tháo dỡ sạch1

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 30/7, tất cả các biển tên đường Ngô Minh Dương đã bị tháo dỡ khỏi tuyến đường nối từ đường...