Nóng: Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA, nông sản nào lợi nhất?

Nóng: Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA, nông sản nào lợi nhất?

Ngày 12/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa...