Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông là tâm điểm ở hội nghị game thế giới

Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông là tâm điểm ở hội nghị game thế giới1

Tại Hội nghị các nhà phát triển trò chơi điện tử thế giới vừa diễn ra ở San Francisco (Mỹ) nổi bật nhất vẫn là cuộc tranh luận về...