Giá lúa không tăng dù trúng thầu 200.000 tấn gạo

Giá lúa không tăng dù trúng thầu 200.000 tấn gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Việt Nam vừa đạt được hợp đồng cung ứng 200.000 tấn gạo cung ứng cho Philippines theo...