Miền Bắc có nơi lạnh rét âm 0,6 độ C

Miền Bắc có nơi lạnh rét âm 0,6 độ C7

Ngày và đêm 21.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc nước ta, gây hiện tượng ban đêm bầu trời từ ít đến quang...