Giá điện đang “gánh” quá nhiều chi phí bất hợp lý gây bức xúc

Giá điện đang “gánh” quá nhiều chi phí bất hợp lý gây bức xúc4

Giá điện đang phải gánh chịu quá nhiều chi phí bất hợp lý, từ khâu sản xuất đến các khâu trung gian. Điều này lý giải vì sao người...