Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 03:39 AM (GMT+7)
Tử tù Nguyễn Hải Dương có thể không được hiến xác

Tử tù Nguyễn Hải Dương có thể không được hiến xác2

Nguyễn Hải Dương muốn hiến xác cho y học sau khi thi hành án tử là một hành động nhân đạo, nhưng có thể tử tù này sẽ không được...