Giá vàng hôm nay 19.7: Tiếp tục giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 19.7: Tiếp tục giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 19.7 được cả chuyên gia và cả nhà đầu tư nhận định có thể tiếp tục giảm mạnh do tác động từ giá vàng thế giới....