Giá vàng hôm nay 8.8: Quay đầu giảm mạnh xuống đáy một năm?

Giá vàng hôm nay 8.8: Quay đầu giảm mạnh xuống đáy một năm?

Giá vàng hôm nay 8.8 được cả chuyên gia và nhà đầu tư nhận định có thể  quay đầu giảm mạnh xuống đáy một năm qua do tác động từ...