Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 03:38 AM (GMT+7)
“Phù thủy” phố Kép bắt cam Canh muốn ra quả lúc nào cũng được

“Phù thủy” phố Kép bắt cam Canh muốn ra quả lúc nào cũng được

Ông là người đầu tiên đưa cây cam Canh về trồng trên đất Hồng Giang và “ép” thành công cam ra quả theo ý muốn. Từ vài chục gốc...