Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 00:56 AM (GMT+7)
OPCW nhận Nobel Hòa bình: Người Syria nói gì?

OPCW nhận Nobel Hòa bình: Người Syria nói gì?

Gải thưởng Nobel 2013 được trao cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) lại một lần nữa hướng thế giới vào tâm điểm Syria lập tức đã...