Lộ diện đường dây tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài

Lộ diện đường dây tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài

Các đối tượng đã tìm cách làm giả giấy tờ để Giang Kim Đạt trốn sang nước ngoài, rồi thu tiền “dịch vụ” hàng trăm triệu đồng.