Phản ứng của người dân trước đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

Phản ứng của người dân trước đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

Đốt vàng mã vốn là tục lệ lâu đời, đã ăn sâu vào tiềm thức của các thế hệ người dân Việt Nam. Cùng xem người dân nói gì về đề nghị...