ĐD Lưu Trọng Ninh nói gì về tranh cãi đoạn kết mới Thương nhớ ở ai?

ĐD Lưu Trọng Ninh nói gì về tranh cãi đoạn kết mới Thương nhớ ở ai?

Trên khắp các diễn đàn trang mạng xã hội đang xảy ra hai luồng ý kiến tranh luận khi bộ phim “Thương nhớ ở ai” phải quay lại đoạn...