GS Trần Ngọc Thêm: Ông Nguyễn Đức Tồn đạo cả văn của tôi!

GS Trần Ngọc Thêm: Ông Nguyễn Đức Tồn đạo cả văn của tôi!

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm tiết lộ công trình nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn từng đưa đi xét dự Giải thưởng Hồ Chí Minh có nội...