Vụ ông Nguyễn Đức Tồn: Đây là khoa học, không phải tranh chấp bản quyền

Vụ ông Nguyễn Đức Tồn: Đây là khoa học, không phải tranh chấp bản quyền

“Việc ông Tồn đạo văn, sao chép gần như toàn bộ luận án của tôi như. Kết luận của HĐCD GS ngành Ngôn ngữ học năm 2002 và như những...