“Người bí ẩn” vạch tội nghi can giết nữ hàng xóm nhét xác vào bao tải

“Người bí ẩn” vạch tội nghi can giết nữ hàng xóm nhét xác vào bao tải1

Ban đầu Hùng tự tin phủ nhận liên quan cái chết của bà S. Tuy nhiên, khi “người bí ẩn” xuất hiện Hùng đã cúi đầu thừa nhận tội ác.