Y án tử hình kẻ giết chồng người tình rồi chôn xác phi tang

Y án tử hình kẻ giết chồng người tình rồi chôn xác phi tang1

Sau khi bị TAND Lâm Đồng tuyên tử hình về tội giết người, Đức làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét thấy không...