Tiết lộ từ người thân vụ chồng giết vợ rồi chôn xác phi tang 10 năm

Tiết lộ từ người thân vụ chồng giết vợ rồi chôn xác phi tang 10 năm

Sau khi nghe tin Y Nơn thừa nhận tội giết vợ, gia đình nạn nhân đã tổ chức đám tang cho chị H’Rum. Đồng thời, họ cũng cung cấp...