Clip: Cả vạn người đội mưa về Đền Hùng thành kính dự quốc giỗ

Clip: Cả vạn người đội mưa về Đền Hùng thành kính dự quốc giỗ

Hôm nay 25.4 (tức 10.3 Âm lịch), cả nước hướng về Đền Hùng tại Việt Trì (Phú Phọ), nơi diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Cả vạn người...