Lệ Rơi vào... hài tết

Lệ Rơi vào... hài tết

Lướt qua các chương trình đĩa hài Tết Ất Mùi có thể thấy năm nay các đoàn làm phim hài cố gắng để tìm ra những đề tài mới lạ để...