Cổ tích tình yêu  của chàng kỹ sư  và cô gái tật nguyền

Cổ tích tình yêu của chàng kỹ sư và cô gái tật nguyền

Một chàng trai là kỹ sư cơ khí làm việc ở thành thị đã từ bỏ tất cả để về vùng biên nắng gió ở ấp Cây Me, xã Hưng Điền (Tân Hưng,...