Sự khác biệt của nước sông Tô Lịch sau 6 ngày đặt “bảo bối” Nhật Bản

Sự khác biệt của nước sông Tô Lịch sau 6 ngày đặt “bảo bối” Nhật Bản3

Sau 6 ngày đặt những chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor của Nhật Bản, sông Tô Lịch đã có sự chuyển...