Ảnh-clip: Cá Koi Nhật Bản sau 1 tháng thả sông Tô Lịch giờ ra sao?

Ảnh-clip: Cá Koi Nhật Bản sau 1 tháng thả sông Tô Lịch giờ ra sao?2

Sau 1 tháng được công ty JVE thả xuống sông Tô Lịch (Hà Nội), cá Koi hiện nay đã phát triển khỏe mạnh, kích thước tăng đáng kể,...