Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn dừng xe trú mưa trong hầm chui

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn dừng xe trú mưa trong hầm chui

Trong cơn giông lớn, nhiều người dân chọn dừng xe trú mưa dưới hầm đường bộ, gây nguy hiểm.