Nộp 37 tỷ đồng, ông Nguyễn Xuân Sơn vẫn bị đề nghị y án tử hình

Nộp 37 tỷ đồng, ông Nguyễn Xuân Sơn vẫn bị đề nghị y án tử hình

VKS ghi nhận tinh thần tự nguyện nộp tiền bồi thường về tội tham ô song cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn chưa đủ điều kiện được...