Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 18:51 PM (GMT+7)
Gia đình bảo lãnh cho Hào Anh tại ngoại

Gia đình bảo lãnh cho Hào Anh tại ngoại

Sau một tháng ra Đà Nẵng giám định tâm thần, Hào Anh sắp trở lại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) và người thân làm thủ tục bảo lãnh cho...