Trưng bày chuyên đề văn hóa Nhật Bản

Trưng bày chuyên đề văn hóa Nhật Bản1

Những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Nhật Bản sẽ được Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu tới công chúng tại trưng bày...