Hàng trăm trụ tiêu bị kẻ xấu phá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Hàng trăm trụ tiêu bị kẻ xấu phá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Lợi dụng trời mưa, kẻ xấu đã lẻn vào rẫy cắt phá hàng trăm trụ tiêu của ông Phú gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho khổ chủ.