Thứ Hai, ngày 19/03/2018 05:10 AM (GMT+7)
Gia cảnh éo le của "yêu râu xanh" hiếp-giết phụ nữ tại Huế

Gia cảnh éo le của "yêu râu xanh" hiếp-giết phụ nữ tại Huế

Trong số 5 anh chị em của nghi can Thịnh, hiện chỉ còn người chị đầu “nguyên vẹn”, có thể phụ giúp mẹ những lúc khó khăn. Những...