Nữ giáo viên trần tình việc "tiếp tay" để hiệu trường dâm ô học sinh

Nữ giáo viên trần tình việc "tiếp tay" để hiệu trường dâm ô học sinh

“Việc giáo viên gọi học sinh lên gặp ban giám hiệu nhà trường là chuyện bình thường. Tôi cũng có lần gọi 1 em học sinh gặp ông My...