Hiệu trưởng bị tố vào khách sạn với vợ bạn phản ứng như thế nào?

Hiệu trưởng bị tố vào khách sạn với vợ bạn phản ứng như thế nào?16

Theo trình bày của ông P.K.B: Thậm chí ông Hoàng Trần Hậu và bà D không một lời giải thích, không một lời xin lỗi mà còn thách...