Hà Tĩnh: Gạo hỗ trợ đã về với ngư dân

Hà Tĩnh: Gạo hỗ trợ đã về với ngư dân

Hôm nay (28.4), sau hơn 20 ngày ngư dân ở vùng biển thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chịu thiệt hại do cá nuôi lồng bè và không ra biển...