Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Hoa hậu Phương Nga?

Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Hoa hậu Phương Nga?

Ông Cao Toàn Mỹ cho biết ông đã uỷ quyền cho ông Trần Huy Tuấn trả lời báo chí về các vấn đề liên quan đến ông trong vụ án này.