Trùm hoa hậu Phúc Nguyễn: Mất 10 tỷ để can thiệp đưa Phương Khánh giành ngôi Miss Earth

Trùm hoa hậu Phúc Nguyễn: Mất 10 tỷ để can thiệp đưa Phương Khánh giành ngôi Miss Earth

Phúc Nguyễn cho biết đã dùng tiền tài trợ để đổi quyền lợi có người Việt nằm trong Ban giám khảo Hoa hậu Trái đất, hỗ trợ Phương...