Giải thưởng 7 tỷ đồng của Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2018

Giải thưởng 7 tỷ đồng của Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2018

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu năm nay sẽ có nhiều điểm đặc biệt.