Hoàng Kiều nói hết tháng 2 đóng cửa facebook, sao không giữ lời?

Hoàng Kiều nói hết tháng 2 đóng cửa facebook, sao không giữ lời?

Thời hạn tuyên bố đóng facebook vĩnh viễn sau ngày 28.2 đã qua nhưng Hoàng Kiều vẫn chưa thực hiện lời nói của mình khiến cộng...