Vụ học sinh gãy chân: Xin xử nguyên hiệu trưởng, hiệu phó đúng pháp luật

Vụ học sinh gãy chân: Xin xử nguyên hiệu trưởng, hiệu phó đúng pháp luật

“Khi cơ quan điều tra chính thức có kết luật điều tra, gia đình sẽ căn cứ vào đó để có quyết định đề nghị khởi tố vụ án hay không....