Kỳ duyên gia đình  “ngưu vương”

Kỳ duyên gia đình “ngưu vương”

Từ quyết định không hóa kiếp “ngưu vương” Hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) – Phú Sơn Bắc Ninh 2014, cơ duyên đã đến khi...