Đây là cảnh báo rắn Putin thẳng thừng gửi Trump tại G20

Đây là cảnh báo rắn Putin thẳng thừng gửi Trump tại G20

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng đất nước của ông tìm kiếm mối quan hệ cải thiện với Mỹ nhưng cũng cảnh báo rằng Moscow...