Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu những vấn đề quan trọng cần làm rõ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu những vấn đề quan trọng cần làm rõ1

Sáng nay (18/5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10 khóa XII đã bế mạc sau 3 ngày làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn...