Tổng Bí thư: Đã có 17 người là tướng lĩnh bị xử lý kỷ luật

Tổng Bí thư: Đã có 17 người là tướng lĩnh bị xử lý kỷ luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,...