Covid-19: Khai báo sức khỏe toàn dân sẽ được thực hiện như thế nào?

Covid-19: Khai báo sức khỏe toàn dân sẽ được thực hiện như thế nào?

Sáng 9/3, PGS.TS Trần Đắc Phu - cố vấn Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp (Bộ Y tế) khẳng định, theo chỉ đạo của...