“Thôi miên” khách bằng các sản phẩm du lịch nông nghiệp khác biệt

“Thôi miên” khách bằng các sản phẩm du lịch nông nghiệp khác biệt

Tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nông nghiệp vùng ĐBSCL năm 2018” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Văn phòng Điều...