Agribank đã cho ngư dân vay hơn 4.600 tỷ đồng đóng mới tàu cá "67"

Agribank đã cho ngư dân vay hơn 4.600 tỷ đồng đóng mới tàu cá "67"

Tại Hội thảo “Sửa đổi Nghị định 67 - Những vấn đề cần đặt ra” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NNPTNT, UBND TP Đà Nẵng phối...