Thanh toán không dùng tiền mặt: Niềm tin của người dân rất quan trọng!

Thanh toán không dùng tiền mặt: Niềm tin của người dân rất quan trọng!1

Đó là khẳng định của các chuyên gia trong phiên thảo luận chuyên đề về giải pháp nào để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.