Thứ Tư, ngày 17/01/2018 00:40 AM (GMT+7)
Đầu năm 2015, Zone 9 Hà Nội sẽ mở cửa trở lại

Đầu năm 2015, Zone 9 Hà Nội sẽ mở cửa trở lại

Địa điểm Zone 9 mới cách Zone 9 cũ khoảng 300m, là tòa nhà bỏ không rộng 10.000 m2 do chủ đầu tư hết tiền bỏ trống nhiều năm.