Thứ Ba, ngày 16/01/2018 19:24 PM (GMT+7)
Tăng hiệu quả bón phân cho đất phèn trồng lúa

Tăng hiệu quả bón phân cho đất phèn trồng lúa

Ở Nam Bộ vụ lúa thu đông bắt đầu gieo sạ từ đầu đến cuối tháng 8 dương lịch.