Các nghệ sĩ bỏ phiếu cấm Chi Pu hát là thiếu nhân văn?

Các nghệ sĩ bỏ phiếu cấm Chi Pu hát là thiếu nhân văn?

Ca sĩ Lam Trường cho rằng cần tôn trọng ước mơ thành ca sĩ của Chi Pu bởi: "Mỗi người đều có ước mơ và họ không phải xin xỏ ai để...