“Hoa hậu Thái quỳ lạy mẹ, Hoa hậu Việt nhờ mẹ xách váy, đẩy đồ?”

“Hoa hậu Thái quỳ lạy mẹ, Hoa hậu Việt nhờ mẹ xách váy, đẩy đồ?”

Trước bình luận của độc giả trên mạng xã hội: “Hoa hậu Thái quỳ lạy mẹ, Hoa hậu Việt cậy nhờ mẹ xách váy, đẩy đồ?”, không biết...